STATUT MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 8

dyrektorSTATUT MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 8
W PIEKARACH ŚLĄSKICH

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r., art. 60 ust.2 (Dz. U. z 2004 Nr 256 z późniejszymi zmianami),
  2. Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61 poz. 624 z późniejszymi zmianami czytaj więcej